ДОМАШНА Ел ЦЕНТРАЛА – 2

by Nov 14, 2022Екология0 comments

Домашната Ел. Централа – 2, е естествено продължение на ДЕлЦ – 1. ДЕлЦ – 1 бе монтирана през 2014 г., тя добросъвестно и вярно работи повече от 8 години.

През март 2022 г. демонтирах старите ФВ панели, една бригада качихме нови 10 бр. ФВ панели на покрива, монтирахме, свързахме ги и . . . . . ДЕлЦ – 2 заработи.

Новите ФВ панели са с мощност 450 Вт/пик или общо 4,5 кВт/пик това е повече от два пъти от мощността на старите ФВ панели. Тази мощност от 4,5 кВт/пик покрива нуждите на моето домакинство за едно денонощие или казано просто за 1 час ДЕлЦ – 2 ще произведе достатъчно ток, който ще захранва с ток жилището 24 часа.

Предвиждам ел. енергия произведена от ДЕлЦ – 2 да се използва изцяло за отопление и БГВ, което значи ДЕлЦ – 2 и Слънчевото парно да произвеждат 50 % от топлинната енергия на домакинството за една година.

За тази цел направих втора ел. инсталация, независимо от старата ел. инсталация, която се захранва от ел. мрежа.Новата – „слънчева ел. инсталация” се захранва директно от ФВ панели с прав ток.Във всяка стая монтирах „слънчев контакт” и към този контакт включих ел. уред.

От новия отоплителен сезон, началото на октомври тези ел. уреди отопляват стаите през деня.Въпреки, че дневните температури са все още високи, през нощта температурата пада до 0* C, и без отопление в стаите става хладно.

ФВ панели захранват 3 ел. нагревателни уреда, с обща мощност около 2,5 кВт.Новите ФВ панели са монокристални и дори при облачно време, без слънце, само от разсеяната светлина през облаците произвеждат ток, достатъчен да загрява трите ел. уреда. А когато няма облаци и слънцето е в зенита си, уредите греят на пълна мощност.

Двете слънчеви системи, Слънчевото парно и ДЕлЦ се допълват взаимно. През деня ДЕлЦ поддържа отоплението на стаите, а през нощта Слънчевото парно отоплява стаите с акумулираната през деня слънчева енергия.

Енергиен Оптимизатор

Енергийният Оптимизатор – ЕО е устройство което включва/изключва ел. уреди в зависимост от слънчевото греене.Сутрин и следобед, когато слънцето е ниско ФВ панели имат малък добив на ток. Тогава ЕО изключва ел. уреди или оставя включен само един уред, толкова колкото може да захрани ДЕлЦ. Когато слънцето е високо, в зенита си ФВ панели произвеждат достатъчно ток, който може да захрани всички ел. уреди и ЕО включва всичките уреди, които работят на пълна мощност.
Така ел. енергия която произвеждат ФВ панели се използва най ефективно.

„Мозъкът” на ЕО е МикроКомпютър, МК по специална програма измерва напрежението на изхода на ФВ панели и „решава” колко ел. уреда да включи/изключи. Превключването на уредите се извършва от релета и контактори, свързани така, че ел. дъга която се получава при превключва нето на правия ток се „гаси” и не прегаря пластините на контактора.

В полуслънчевите и облачни дни ДЕлЦ работи, макар и на частична мощност.

Мониторинг и Контрол

МикроКомпютъра изпраща данни за работата на ДЕлЦ в Домашния Компютър. Данните са в табличен вид и показват напрежението на ФВ панели, както и колко ел. уреда са включени/изключени. От Домашния РС може да се настройва напрежението на включване/изк лючване на уредите, както и времето през което става измерването и превключването. Практиката показва, че време от 3 – 5 мин. е оптимално за работа на ДЕлЦ.
Работата на ДЕлЦ – 2 може да се наблюдава в сайта ThingSpeak.com МикроКомпютърът, които управлява системата изпраща неперкъснато данни в сайта thingspeak.com Така може да се наблюдава как работи слънчевата система 24 часа в денонощието 365 дни в годината.
Данните могат да се наблюдават в реално време в раздел  channels
в полето     search by tags        се пише                             Solar-Gas Heating
в полето     search by user ID    се пише                             punto100

Излизат два раздела :
Раздел за Слънчевото парно Solar-Gas Heating
Раздел за ДЕлЦ – 2 PV Energy Optimizer
Данните от всеки раздел се появяват в графичен вид.
Така може да се наблюдава работата на Слънчевото парно и ДЕлЦ – 2 денонощно.

Пояснение на графиките на PV Energy Optimizer
графика 1  Напрежение . . . . . . . показва как се изменя напрежението на изхода на ФВ панели през денонощието
графика 2   Брой консуматори . . .показва броят на ел. уреди които са включени през деня
графика 3    Напрежение/Консуматори . . . . обединява графики 1 и 2, със синьо е показано напрежението, а с червено броят на включените ел. уреди
Накратко, ФВ панели могат да захранват с прав ток отоплителни ел. уреди, ел. готварска печка и бойлер без да се поставя инвертор и акумулатори.

Това дава възможност с минимални инвестиции да се използва ЕКОчиста та и БЕЗПЛАТНА слънчева енергия много ефективно.
инж. Валентин Хаджимитов

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *