СЛЪНЧЕВО ПАРНО – 2

by Nov 20, 2022Екология0 comments

Слънчевото парно

Слънчевото парно – 2 или Солар 2, е наследник на Слънчево парно – 1 или Солар 1.Солар 1 работи тихо и незабележимо 13 години, той произвежда ше ЕКОчиста и БЕЗПЛАТНА топлинна енергия целогодишно, която домакинството ми използваше за отопление и Битова Гореща Вода – БГВ.
След 13 год. добросъвестна работа, се наложи да „пенсионирам” Солар 1 защото серпентините на Буферния Съд пробиха от ръждата, стените на шахтата където е поставен БС се обрушиха и беше невъзможно да се обс лужват тръбните му свръзки.
Изградих нова шахта с размери 2,5 х 2,5 м. и дълбочина 2,2 м. и замених БС с нов. На практика вече има Слънчево парно – 2, този Солар 2 се различава с това, че има 750 л. БС т.е. с 250 л. по голям обем, има серпентина от неръждавейка и монтиран 3 кВт ел. нагревател в БС.
Двете слънчеви системи ДЕлЦ – 2 и Слънчево парно – 2 се допълват взаи мно. През деня ДЕлЦ – 2 захранва 3 ел. уреда, които отопляват стаите. Нощем Солар 2 загрява радиаторите с акумулираната през деня слънчева енергия в БС 2

Компютърна система
за МОНИТОРИНГ & КОНТРОЛ

Компютърната система за Мониторинг & Контрол (М & К) бе разработена и добавена към Слънчевото парно преди повече от 4 години. Системата за М & К е мозъкът на Солара.Разработчикът на система за М & К е IT специалистът Евгений.
Системата за М & К работи по специална програма/алгоритъм, тя следи за поддържането на температурата в помещенията, включва/изключва циркулационната помпа към колекторите, включва/изключва помпата за радиаторите, решава кой от топлоизточниците газовия котел или акумулиращия съд да загрява радиаторите, постоянно следи температурата на 6 датчика в реално време и в зависимост от температурите управлява работата на Солара.
Благодарение на системата за М & К температурата в помещенията се поддържа в диапазона 22С – 23С , с отклонение – 0,1 _ + 0,5*С.Не се налага да се намесвам в работата на Солара през целия отоплителен сезон, само понякога променям, вдигам или намалявам желаната температура в помещенията.
Системата за М & К повиши ефективността на Газ котела и Солара и намали разхода на газ над 20 %.
Преди това управлението на Слънчевото парно ставаше от два контролера и моя ръчна намеса, при избор на Газ котела или Солара.
Компютърът на системата за М & К изпраща непрекъснато данни в сайта THING SPEAK.com , това са температурите измерени от 6–те датчика, те се показват в графичен вид.Показва се също времето на включване или изключване на Газ котела и на буферния съд.На практика работата на Слънчевото парно се вижда 24 часа в денонощие, 365 дни в годината.
Тази система М & К е универсална, тя може да управлява както работата на Солар, така и котел с твърдо гориво. В БГ има внедрени вече такива системи, но те все още са рядкост, не се познават от домакинствата.
Използването на системата за М & К ще намали значително разхода на газ, въглища, дърва или пелети, без да намали температурния комфорт
Компютъризираните системи М & К и Енергийният Оптимизатор управляват Солар – 2 и ДЕлЦ – 2, което прави работата им много ефективна.

КЪЩАТА

Слънчевото парно – 2 осигурява битова топла вода и отопление на къща в околностите на София.
Няколко думи за къщата. Сградата е двуетажна, отоплява се първия етаж и кухня-трапезария (в приземния етаж) – общо 70 кв.м.

Къщата има изградена отоплителна инсталация, с газов котел на природен газ – метан.Котелът е Vaillant с мощност 24 кВт. Локалното парно е пуснато в края на 2004 г. Къщата се обитава целогодишно. Домакинството е от трима души (без да броим котарака).
Соларът има 4 бр. плоски колектори с обща площ 10 м.кв.
Външният (слънчевият) кръг включва: колекторите, циркулационна помпа и буферен съд.Външният кръг работи под налягане 2,5 бара.
Вътрешният отоплителен кръг включва: буферен съд, циркулационна помпа, два ел. магнитни клапана и радиатори.
Соларът и газовия котел работят независимо един от друг. В началото изборът ставаше ръчно. В даден момент работеше само котелът или соларът.
Солар – 2 има инсталирана компютърна система за мониторинг и контрол.
Управлението на инсталацията се поема от микрокомпютър по зададени параметри. Компютърът решава кой топлоизточник да включи или изключи – газовия котел или слънчевата инсталация.
Това направи системата много по-ефективна и икономична и чувствително повиши температурния комфорт в жилището ни.

Така 13 години моето Слънчево парно работи целогодишно, пролет,лято, есен и зима.Соларът тихо, екочисто и БЕЗПЛАТНО произвежда топлинна енергия.
Ползата от Солара не е само произведената енергия и икономия на газ. Ефективността на Солара се изразява още в :
Увеличава се работния ресурс часове на газ–котела.Котелът близо 6 месеца е изключен.
Слънчевият бойлер при работата си, намалява разхода на питейна вода с 2 – 3 куб.м. всеки месец.
Екологичният ефект от работата на Солара се равнява на спестени емисии от СО2, при изгарянето на близо 300 куб. м. газ. за 1 година.

инж. Валентин Хаджимитов

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *