автор Валентин Хаджимитов

 “РАДИЕСТЕЗИЯ  online” 

НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА

Валентин  Хаджимитов   София 2021 г.

Радиестезията е метод, който може да се използва във всяка област от живота, във всяка човешка дейност. Темите в книгата са взети от опита, който лекторът инж. Валентин Хаджимитов е придобил в радиестезията за над 20 години. Всичко, което читателите ще научат, е изпитано и потвърдено от опита на автора.

Книгата е предназначена  за хора без познания и практически опит в радиестезията. Тя има практическа насоченост и в същност е ръководство по радиестезия. Теорията е сведена до минимум. Читателите се обучават на т.н. „приложна радиестезия, те ще придобият знания и опит за работа с махало, багети и др. пособия.

Темите  разгледани в книгата са взети от живота, от практиката, тези теми засягат всички.Разбира се, те не изчерпват възможностите на радиестезията.Не е възможно в една книга да се обхванат всички полета на изява на радиестезията.Всеки радиестезист, може да намери област, която е слабо проучена или въобще не е проучена от радиестезистите.

Хората от бъдещето, от шестата  и следващите раси, ще притежават вродена радиестезична дарба.Това за тях ще е естествена способност.
Това бъдеще не е далече, то идва с новите поколения.Тази книга е един малък, скромен принос бъдещето да стане реалност днес.

автор Валентин Хаджимитов

“Извънземни в Родопите”

НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА

Валентин  Хаджимитов   София 2003 г.

Книгата представя доказателства за присъстващите на земята същества от космически цивилизации.

Книгата представя образите им, проявени чрез свръхсетивно виждане, по метода на психометрията.

Тази книга е нашият малък принос, към усилията им за контакт с хората.

Всички лица и събития описани от автора Валентин Хаджимитов са действителни.

Печатно издание, меки корици, формат А 5, страници – 104. цена – 14 лв.

Електронно издание, формат PDF. цена – 10 лв.

 

Велизар Димов   ИК  “Новата цивилизация” ЕООД    София  2009 г.

Авторът Велизар Димов е художник и скулптор.

В. Димов притежава феноменалната способност да извършва пътуване във времето и пространството,

в миналото и бъдещето чрез астралното си тяло.

Видяното и преживяното в тези пътувания е описано и представено като илюстрации в настоящата книга.

 

Печатно издание, меки корици, формат А 5, страници 251. цена – 14 лв.

 

Електронно издание, формат PDF. цена – 10 лв.

автор Велизар Димов

“Картини от Атлантида” 

НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА

автор Георги  Бялков   

“Началото”

НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА

Георги  Бялков    ИПТК  “Збелсурд” СД     2006 г.  гр. Първомай

 Георги Бялков – авторът на книгата „Началото” предлага идеята и защитава хипотезата, че траките първи в човешката история откриват и използват буквената писменост.Гр. Бялков въз основата на артефакти, открити при разкопки в България, доказва как тази тракийска писменост еволюира от пиктограми в буквена писменост.

Траките, няколко хилядолетия преди шумерите (клиновидно писмо) и преди египтяните (йероглифна писменост) откриват, че човешката реч се състои от краен брой звуци.  Тези звуци могат да се изобразят просто, само чрез чертички и дъги в символи т.е. букви.А буквите могат да пресъздават човешката реч и предават човешката мисъл.Траките са създателите на звукозаписното писмо.

Това е основната идея на книгата „Началото”. Авторът Теорги Бялков последователно и методично доказва идеята си въз основата на глинения съд от с.Градешница, глинената чашка от с.Овчарово, глинения печат от Караново и златния пръстен от Езерово.

Печатно издание, меки корици, страници 363. цена – 17 лв.

 Електронно издание, формат PDF. цена – 12 лв.

 

за мен

Валентин Хаджимитов

Валентин Хаджимитов е инженер по образование. Има над 40 г. стаж в областта на автоматиката, електрониката и електротехниката.Работил е над 12 г. като конструктор на ел. искрови и ел. ерозионни машини.

От 2010 г. е разработил и изградил Слънчева система за парно отопление и битова гореща вода.Тази Соларна система се управлява от специално разработена микрокомпютърна система за мониторинг и контрол на Солара.

От 2014 г. е изградил в къщата си Домашна  Ел. Централа за производство на ток за битови цели.

 Инж. В. Хаджимитов ползва радиестезия от 2 000 г.той е радиестезист с над 20 год. опит в тази област.

От 2011 г. води курсове по радиестезия “на живо”. Провеждал е обучение в София, Варна, Пловдив и Хасково.

От 2020 г. провежда курсове по радиестезия online. Слушателите са от цяла България, както и българи, които

живеят в Европа  и Америка.

Инж. В. Хаджимитов ползва биоенергия и хипнотерапия за лечение.