Слънчево Парно

Слънчево Парно

СЛЪНЧЕВА ИНСТАЛАЦИЯ за ПАРНО ОТОПЛЕНИЕ и ТОПЛА ВОДА Целта на изградената слънчева инсталация е да подобри параметрите на съществуващата отоплителна инсталация, да осигурява топла вода за битови нужди и да намали разходите за отопление и топла вода. КЪЩАТА Жилищната...
Домашна ФВ Електроцентрала

Домашна ФВ Електроцентрала

Предназначението на Домашната Ел. Централа (ДЕЦ) е да произвежда и  акумулира ел. енергия за битови нужди.Ел. енергия се използва изцяло за нуждите на домакинството.ДЕЦ не може да произвежда ток, който да се връща обратно в ел. мрежа. Домашната Ел. Централа (ДЕЦ)...