Радиестезична диагностика на физическото тяло

 

Диагностиката може да се извърши “на живо” или ONLINE.
Диагностиката на физ. тяло включва замерване състоянието на всички системи в човешкото тяло.
Определяне състоянието на органите, които изграждат системите.Тази диагностика дава цялостен анализ
на състоянието на физ. тяло.Това е много важно за комплекса от мерки, когато има няколко заболявания
в едно тяло.
Неразделна част от диагностиката е определяне методите на лечение на даден орган/и или система/и,
когато има отклонение от нормата здраве или има заболяване.

 

Диагностиката може да се извърши “на живо” или ONLINE.
Диагностиката на енергийните тела определя, дали човек има “свити” или “широки” енерг. тела.
Има ли деформация или изместване на телата спряма физ. тяло.Определя се, дали има наличие на
“чужди”, нездравословни енергии “прилепнали” към енергийните тела.
Неразделна част от диагностиката е определяне методите на лечение, когато има отклонение
от нормата здраве или заболяване на пациента.

Радиестезична диагностика на енергийните тела

Радиестезична диагностика на душевните тела

Диагностиката може да се извърши “на живо” или ONLINE.
Диагностиката на душевните тела определя психичното здраве на човека.Тук са включени различните
видове психични заболявания от депресията до шизофренията.
Неразделна част от диагностиката са методите на лечение, които пациентът получава заедно с
диагностиката.

 

Диагностиката може да се извърши “на живо” или ONLINE.
Размерът, големината на Аурата, определя натоварването, което човек изпитва в рамките на
работния ден. Определя също дали средата в която живее е благоприятна т.е. здравословна.
За да се състави цялостна картина за размера на Аурата, са нужни поредица от замервания в
работните и почивните дни.
Замерване на цветовете на Аурата определя менталното и емоционалното състояние на човека,
добродетелите му. Тук също са необходими няколко замервания в рамките на един месец.

Радиестезично замерване големината и цветовете на Аурата