курсове радиестезия

Радиестезията е метод, който може да се използва във всяка област от живота, във всяка човешка дейност. Темите в курса са взети от опита, който лекторът инж. Валентин Хаджимитов е придобил в радиестезията за над 20 години. Всичко, което слушателите ще научат, е изпитано и потвърдено от опита на водещия.

КУРСОВЕ НА ЖИВО ЗА НАЧИНАЕЩИ & КУРСОВЕ НА ЖИВО ЗА НАПРЕДНАЛИ
КУРСОВЕ РАДИЕСТЕЗИЯ ONLINE 2022
БЕЗПЛАТНА ДЕМО ЛЕКЦИЯ
Курсовете са предназначени за хора без познания и практически опит в радиестезията. Имат практическа насоченост.
На ДЕМО лекцията се определя дали слушателят има вродена радиестезична дарба. Той получава базови знания за работа с махало и с багети.
Водещ курсовете: инж. Валентин Хаджимитов
Заявка за УЧАСТИЕ моля натисни синият бутон.
или чрез съобщение до Valentin Hadjimitov
Изпрати ни имейл

Т Е М И

 Демонстрационна  лекция

 Тази лекция, или „Нулева” лекция е БЕЗПЛАТНА. На нея се определя дали слушателят има вродена радиестезична дарба.

Той получава базови знания за работа с радиестезично махало и с багети.

М О Д У Л   І

 Лекция №1

 Определяне на полезни храни, лекарства, козметика, накити и др. – продължителност 2 часа

Лекция №2 

 Радиестезична диагностика и самодиагностика на органите и системите в човешкото тяло.     

Индивидуално определяне на състояние здраве и болест. Методи на лечение. – продължителност 5 часа

Лекция №3 

Аура. Основни понятия. Радиестезично измерване размера и формата на Аурата.

Индивидуално определяне цветовете на Аурата. – продължителност 3 ч.

Силата на махалото

М О Д У Л   ІІ

 Лекция №4  

Работа по карта. Радиестезично намиране на изгубени предмети, коли,

хора, животни и др. – продължителност 2 часа

Лекция №5  

Подземни обекти. Радиестезично откриване на подземни води, канали,

водопроводи, кабели и др. – продължителност 2 часа

Лекция №6 

 Геопатогенни зони. Радиестезично измерване на геопатогенните зони.

Мрежи на Хартман и Кюри. – продължителност 2 часа      

Заявка за участие в курс по радиестезия.

Какъв вид курс ще бъде удобен за вас?

Заявка за участие в курс.

КУРСОВЕ РАДИЕСТЕЗИЯ ONLINE 2022
БЕЗПЛАТНА ДЕМО ЛЕКЦИЯ
Курсовете са предназначени за хора без познания и практически опит в радиестезията. Имат практическа насоченост.
На ДЕМО лекцията се определя дали слушателят има вродена радиестезична дарба. Той получава базови знания за работа с махало и с багети.
Водещ курсовете: инж. Валентин Хаджимитов
Заявка за УЧАСТИЕ моля натисни синият бутон.
или чрез съобщение до Valentin Hadjimitov
Изпрати ни имейл

ТАКСИ  и  ПЛАЩАНИЯ

Демонстрационната лекция или нулевата лекция е БЕЗПЛАТНА.

Таксата за Модул І  – лекции №1,№2 и №3 . . . . . . 100 лв.

Таксата за Модул ІІ – лекции №4,№5 и №6 . . . . . . 80 лв.

В случай че слушателят се запише

за двата модула, таксата е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 лв.

 Плащане :

–          чрез ЕКОНТ  офис Банкя – София

–          чрез Easy Pay бюро

–          банкова сметка „Централна Кооперативна Банка” АД

ЦКБ – АД  клон София – Запад

IBAN :  BG66  CECB  9790  10H3  4714  00

Валентин  Кръстев  Хаджимитов

ПРОФИЛ  на  инж.  ВАЛЕНТИН  ХАДЖИМИТОВ

водещ  курс  РАДИЕСТЕЗИЯ  2021

Валентин Хаджимитов е инженер по образование. Има над 40 г. стаж в областта на автоматиката, електрониката и електротехниката.

 Той е радиестезист с над 20 год. опит в тази област. От 2011 г. води курсове по радиестезия. Провеждал е обучение в София, Варна, Пловдив и Хасково.

Курсовете се провеждат “на живо” или ONLINE. Темите засегнати в лекциите от МОДУЛ I и МОДУЛ II са предназначени за слушатели с нулев или малък опит в радиестезията.

За радиестезисти с опит, се провежда обучение МАСТЕР КЛАС. Темите на обучението се определят индивидуално, в зависимост от интересите на слушателите.

Инж. В. Хаджимитов ползва биоенергия и хипнотерапия за лечение.