СЛЪНЧЕВО ПАРНО – 2

СЛЪНЧЕВО ПАРНО – 2

Слънчевото парно Слънчевото парно – 2 или Солар 2, е наследник на Слънчево парно – 1 или Солар 1.Солар 1 работи тихо и незабележимо 13 години, той произвежда ше ЕКОчиста и БЕЗПЛАТНА топлинна енергия целогодишно, която домакинството ми използваше за отопление и Битова...